Quality Function Deployment- part 1

گسترش عملکرد کیفیت

مقدمه

در عصر حاضر با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی ، شرایط رقابت برای سازمان های خدماتی و تولیدی  مختلف سخت و پیچیده تر شده است. یکی از عواملی که می تواند وجه تمایز سازمان ها را نسبت به هم مشخص کند بحث کیفیت می باشد.مشتریان به دنبال خدمت یا محصولی هستند که دارای کیفیت بالایی باشد. بنابراین سازمان ها برای اینکه بتوانند به بقاء و حیات خود ادامه دهند نیازمند این هستند که این اصل را بپذیرند که با توجه به رضایت مشتری می توانند به این امر محق شوند.

درنتیجه سازمان ها ملزم به عرضه کالای با کیفیت می باشند تا بتوانند بیشتری سهم بازار را کسب نمایند.