Read more about the article مصرف بهینه انرژی و طراحی زیست‌ محیطی – LEED
LEED 1

مصرف بهینه انرژی و طراحی زیست‌ محیطی – LEED

LEED مخفف Leadership in Energy and Environmental Design است که به فارسی می‌توان آن را مصرف بهینه انرژی و طراحی زیست‌ محیطی ترجمه کرد و آن گواهینامه‌ای است که برای خانه‌های به اصلاح سبز داده می‌شود و دارای درجه و کیفیت مختلفی است.

دیدگاه‌ها برای مصرف بهینه انرژی و طراحی زیست‌ محیطی – LEED بسته هستند