ابزاهای مهندسی صنایع

industrial engineering tools

صنایع پیوسته در حال تغییر و تحول می باشند و سازمان هایی که نتوانند خود را با این تغییرات وقف دهند منجر به ناکارآمدی و محکوم به نابودی هستند. یکی از دسته هایی که می توانند سازمان ها را با شرایط موجود و حتی آینده منطبق نمایند مهندسین صنایع هستند. مهندسین صنایع به دنبال طراحی، توسعه و بهبود سیستم ها می باشند و برای دستیابی به این اهداف باید از ابزارهای مختلفی استفاده کنند که این ابزارها عبارت اند از :مدل‌ها، فرم‌ها، چک‌لیست‌ها، جداول، متدها، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و وسایل کمکی که به مهندسان صنایع در انجام فعالیت‌هایشان کمک می‌کنند. استفاده از ابزار مناسب باعث افزایش بهره وری و تسریع در انجام کارهای می گردد.

در این قسمت قصد داریم تا به معرفی ابزارهای مهندسی صنایع (industrial engineering tools ) بپردازیم. امید با شناخت کامل و دقیق این ابزارها بتوان از آن در جای درست خود استفاده نمود تا به اهداف مورد نظر دست یافت.

هرآنچه که در مورد شش کلاه تفکر باید بدانید

در تفکر صحیح و متمرکز باید از حاشیه دوری جست و از مواردی که باعث ایجاد پراکندگی، انحراف و گیج‌کنندگی می‌شوند اجتناب نمود چراکه این موارد بزرگ‌ترین دشمن تفکر خوب محسوب می‌شوند. فرق یک متفکر خوب و یک متفکر ضعیف، اغلب در میزان توانمندی آن‌ها برای تمرکز و توجه است. روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای درست تفکر کردن وجود دارد که یکی از این روش‌ها شش کلاه تفکر هست.

0 دیدگاه