ابزاهای مهندسی صنایع

industrial engineering tools

صنایع پیوسته در حال تغییر و تحول می باشند و سازمان هایی که نتوانند خود را با این تغییرات وقف دهند منجر به ناکارآمدی و محکوم به نابودی هستند. یکی از دسته هایی که می توانند سازمان ها را با شرایط موجود و حتی آینده منطبق نمایند مهندسین صنایع هستند. مهندسین صنایع به دنبال طراحی، توسعه و بهبود سیستم ها می باشند و برای دستیابی به این اهداف باید از ابزارهای مختلفی استفاده کنند که این ابزارها عبارت اند از :مدل‌ها، فرم‌ها، چک‌لیست‌ها، جداول، متدها، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و وسایل کمکی که به مهندسان صنایع در انجام فعالیت‌هایشان کمک می‌کنند. استفاده از ابزار مناسب باعث افزایش بهره وری و تسریع در انجام کارهای می گردد.

در این قسمت قصد داریم تا به معرفی ابزارهای مهندسی صنایع (industrial engineering tools ) بپردازیم. امید با شناخت کامل و دقیق این ابزارها بتوان از آن در جای درست خود استفاده نمود تا به اهداف مورد نظر دست یافت.

هیچ پستی در این دسته بندی منتشر نشده است.