ابزاهای مهندسی صنایع

industrial engineering tools

صنایع پیوسته در حال تغییر و تحول می باشند و سازمان هایی که نتوانند خود را با این تغییرات وقف دهند منجر به ناکارآمدی و محکوم به نابودی هستند. یکی از دسته هایی که می توانند سازمان ها را با شرایط موجود و حتی آینده منطبق نمایند مهندسین صنایع هستند. مهندسین صنایع به دنبال طراحی، توسعه و بهبود سیستم ها می باشند و برای دستیابی به این اهداف باید از ابزارهای مختلفی استفاده کنند که این ابزارها عبارت اند از :مدل‌ها، فرم‌ها، چک‌لیست‌ها، جداول، متدها، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و وسایل کمکی که به مهندسان صنایع در انجام فعالیت‌هایشان کمک می‌کنند. استفاده از ابزار مناسب باعث افزایش بهره وری و تسریع در انجام کارهای می گردد.

در این قسمت قصد داریم تا به معرفی ابزارهای مهندسی صنایع (industrial engineering tools ) بپردازیم. امید با شناخت کامل و دقیق این ابزارها بتوان از آن در جای درست خود استفاده نمود تا به اهداف مورد نظر دست یافت.

افزایش مهارت در حوزه مدیریت تعارض

مدیریت تعارض به فرآیند رسیدگی و حل و فصل تعارضات یا اختلافات بین افراد یا گروه‌ها اشاره دارد. این شامل تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی است که با هدف به حداقل رساندن یا حذف جنبه‌های منفی یک تعارض و در عین حال ترویج یک راه حل مثبت انجام می‌شود. مدیریت مؤثر تعارض مستلزم درک علل اصلی تعارض، گوش دادن فعال، ارتباط باز و صادقانه، مذاکره، سازش و یافتن راه حل‌های سودمند متقابل است. همچنین ممکن است شامل میانجیگری یا مداخله شخص ثالث برای تسهیل روند حل و فصل شود. مدیریت تعارض در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای برای حفظ روابط سالم و تقویت بهره وری و همکاری ضروری است.

در این پست قصد داریم به چند سوال مهم در مورد مدیریت تعارض بپردازیم تا نوع برخورد و میزان مهارت خود را افزایش دهیم.

0 دیدگاه

هرآنچه که در مورد شش کلاه تفکر باید بدانید

در تفکر صحیح و متمرکز باید از حاشیه دوری جست و از مواردی که باعث ایجاد پراکندگی، انحراف و گیج‌کنندگی می‌شوند اجتناب نمود چراکه این موارد بزرگ‌ترین دشمن تفکر خوب محسوب می‌شوند. فرق یک متفکر خوب و یک متفکر ضعیف، اغلب در میزان توانمندی آن‌ها برای تمرکز و توجه است. روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای درست تفکر کردن وجود دارد که یکی از این روش‌ها شش کلاه تفکر هست.

0 دیدگاه