Read more about the article گواهینامه های شش سیگما (کمربندهای شش سیگما)
کمربندهای شش سیگما

گواهینامه های شش سیگما (کمربندهای شش سیگما)

گواهینامه شش سیگما شامل وظایف، مسئولیت‌ها و پاداش‌های مختلفی است؛ و در این سطوح، تفاوت‌هایی در موارد قابل تحویل، مدت‌زمان سرمایه‌گذاری شده و امتحانات وجود دارد. ازاین‌رو، کسب گواهینامه اغلب منجر به درآمد بالاتر می‌شود. گواهینامه شش سیگما یک‌راه باورنکردنی برای شما برای بهبود توانایی‌های خود به‌عنوان یک رهبر در سازمانتان است. همچنین به شما کمک می‌کند تا فرآیندهای سازمان خود را بازسازی کنید. علاوه بر این، بر بهره‌وری فوق‌العاده در تمام جنبه‌های عملیات تأکید دارد؛ بنابراین، شش سیگما بیشتر بر حذف اشتباهاتی که در فرآیندها وجود دارد تأکید می‌کند. همچنین بر شناسایی گام‌های غیرضروری که تلاش و منابع سازمان را مصرف می‌کنند و تحول سازمانی موفقی را ممکن می‌سازد، تمرکز دارد.

1 دیدگاه