صد فرمان مدیریّتی از نهج البلاغه
صدفرمان مدیریتی از نهج البلاغه

صد فرمان مدیریّتی از نهج البلاغه

امیرالمومنین حضرت امام علی علیه السلام  بر اساس نیازهای جامعه و به قصد اصلاح امور مردم و پیشرفت کارهای اجتماعی و رفاه اجتماعی، نظام مدیریتی دقیقی را برنامه ریزی می کند تا با این استاندارد بتواند به اداره جامعه بپردازد و سبب رشد و تعالی جامعه گردد . در ادامه به صد فرمان مدیریتی که از نهج البلاغه بدست آمده است می پردازیم.

0 دیدگاه