Read more about the article مدیریت بحران
Crisis Management

مدیریت بحران

هیچ سازمان یا مجموعه‌ای از بحران مبران نیست. در تمامی جوامع، سازمان‌ها در هرلحظه در معرض بحران قرار دارند. ریشه بحران‌ها می‌تواند عوامل داخلی و خارجی باشد و مدیران سازمان‌ها باید پیوسته آماده رویارویی با آن‌ها باشند. مدیران باید برنامه‌هایی از قبل تدوین کرده باشند تا در لحظه وقوع بحران بتوانند به‌موقع با آن مقابله نمایند و سازمان را از عواقب آن در امان قرار دهند.

0 دیدگاه
Read more about the article شش گام موثر در مدیریت بحران
Crisis Management 1

شش گام موثر در مدیریت بحران

امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است. قبل از بررسی هرگونه اهداف بلند مدت، مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است. اساسا سازمان هایی كه در معرض بحران قرار دارند به آمادگی بیشتری در برابر آن نیاز دارند. مدیریت بحران موثر نیازمند یک رویكرد منظم و نظام مند (سیستماتیک)  است كه مبتنی بر هوشیاری، حساسیت مدیریتی و یک درک خوب و مناسب  از اهمیت برنامه ریزی دقیق و آمادگی سازمانی است.  در این پست قصد داریم شش گام اصلی که می توان برای آمادگی بیشتر یک سازمان در برابر بحران برداشته شود معرفی کنیم .

دیدگاه‌ها برای شش گام موثر در مدیریت بحران بسته هستند