کارایی چیست؟ کارایی به چند دسته تقسیم می شود؟

کارایی چیست؟ کارایی به چند دسته تقسیم می شود؟

کارایی عبارتست از نسب خروجی به ورودی

به عنوان مثال اگر بخواهیم کارایی درآمد به هزینه یک واحد صنعتی را بدست آوریم و با دیگر واحد های صنعتی مقایسه کنیم باید اذعان کنیم که درمقایسه کارایی این واحد صنعتی با دیگر واحدهای صنعتی مشابه ، واحدی کارا محسوب می شود که هزینه کمتری ( ورودی کمتر) نسبت به درآمد ثابت (خروجی ثابت) و مشابه داشته باشد و یا با هزینه های یکسان (ورودی مساوی)، درآمد بیشتری ( خروجی بیشتر) ارائه کند.

(بیشتر…)

دیدگاه‌ها برای کارایی چیست؟ کارایی به چند دسته تقسیم می شود؟ بسته هستند