Read more about the article رضایت مشتری رمز بقای سازمان‌ها در كسب و كار رقابتی
customer centric

رضایت مشتری رمز بقای سازمان‌ها در كسب و كار رقابتی

به راستی چه چیز فوردهای متكبر را واداشته است تا زاویه نگاه خود را تغییر داده و به جای تحقیر مشتری, او را در جایگاه یک انسان صاحب حق و انتخاب‌گر قرار دهند؟ آیا نگرش آنان نسبت به انسان متحول شده است؟ و یا جبر ناشی از شرایط آنها را واداشته به خواسته و انتظارات مشتریان خود اهمیت دهند.

دیدگاه‌ها برای رضایت مشتری رمز بقای سازمان‌ها در كسب و كار رقابتی بسته هستند