افزایش مهارت در حوزه مدیریت تعارض

مدیریت تعارض به فرآیند رسیدگی و حل و فصل تعارضات یا اختلافات بین افراد یا گروه‌ها اشاره دارد. این شامل تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی است که با هدف به حداقل رساندن یا حذف جنبه‌های منفی یک تعارض و در عین حال ترویج یک راه حل مثبت انجام می‌شود. مدیریت مؤثر تعارض مستلزم درک علل اصلی تعارض، گوش دادن فعال، ارتباط باز و صادقانه، مذاکره، سازش و یافتن راه حل‌های سودمند متقابل است. همچنین ممکن است شامل میانجیگری یا مداخله شخص ثالث برای تسهیل روند حل و فصل شود. مدیریت تعارض در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای برای حفظ روابط سالم و تقویت بهره وری و همکاری ضروری است.

در این پست قصد داریم به چند سوال مهم در مورد مدیریت تعارض بپردازیم تا نوع برخورد و میزان مهارت خود را افزایش دهیم.

1 دیدگاه