DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)/ part 1

تحلیل پوششی داده ها روشی نو در تحقیق در عملیات است که برای سنجش کارایی نسبی به کار می رود . مقدمه یک رویکرد بسیار کاربردی و شناخته شده برای…

دیدگاه‌ها برای DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)/ part 1 بسته هستند